ساحرانبایگانی‌های کریس انجل - ساحران

برچسب: کریس انجل

شعبده باز کریس انجل

کریس انجل یک شومن با چهره ای زیبا و صدایی رسا که همه ی مخاطبها را در وهله اول جذب خود میکند. او ما را یاد ستاره های هالیود میاندازد. ستاره هایی که بیشتر از اینکه اندیشه و حرف خود را بگویند عروسکهای اندیشه های دیگران هستند. کارهایشان  خبری از اصالت و یا هنرنمیدهد. البته  باید خاطر نشان کرد که…