ساحرانبایگانی‌های شغل - ساحران

برچسب: شغل

شعبده باز دیوید بلین

شعبده باز دیوید بلین :بیوگرافی و کارهای قبلی: یکی از شعبده بازهای معدودیست که سبک وشیوه خودش را برای اجرا خلق کرد. هم فرم اجرا مختص خود بود و هم محتوا، بلین شعبده بازی را که در محافل پرزرق و برق اجرا میشد به خیابانها کشید ورودر رو با مخاطب هایی از همه اقشار به شعبده بازی پرداخت ولی بیشتر…